Knihovny a studovna KGER

Prezenční fond mediatéky – KATALOGY

Umístění jednotlivých knih i dalších médií je ve studovně rychle dohledatelné přes signatury vlastního internetového katalogu:

Orientaci ulehčuje v multimediální studovně barevné rozlišení jednotlivých oborů, které se promítá i do barvy signatur.     

Kontakty

 • Umístění: FF budova B, suterén - místnost B 010
 • Správce: Gabriela Dvornycká
 • Tel.: (+420) 475 286 471
 • E-mail: kgermediathek@seznam.cz

Otevírací doba

 • Semestr
  PO - PÁ 8:00 - 17:00
  V sudé týdny navíc: PÁ - SO 8:00 - 18:00
 • Zkouškové období
  PO - PÁ 9:00 - 15:00
 • Prázdniny
  zavřeno (vstup do studovny možný po předchozí dohodě e-mailem)

pdf Pravidla provozu studovny a mediotéky KGER

Veškerý fond mediatéky je k dispozici studujícím prezenčně (výpůjčky jsou možné pouze přes víkend, popř. u kombinovaného studia na týden). Patří k němu široká nabídka odborné literatury k jednotlivým oblastem germanistiky (literární věda, lingvistika, dějiny a reálie, didaktika NJ, interkulturní germanistika), slovníků, encyklopedií, odborných časopisů a DVD.

Mimoto je součástí knižního fondu speciální a nejen v ČR unikátní knihovna literárních děl německy píšících autorů po r. 1968 (jako např. Jiří Gruša, Libuše Moníková, Michael Stavarič). Obsahuje jak kompletní primární literaturu těchto autorů v německém jazyce, tak i její překlady do českého jazyka a dostupnou sekundární literaturu. Součástí knižního fondu studovny je i beletrie, pořízena v rámci lektorátu DAAD.

 

Studovna katedry nabízí v současné době cca. 4.600 knih, 140 DVD, 200 CD-ROM, 60 CD a přes 30 titulů odborných časopisů, mezi kterými jsou zastoupeny stěžejní germanistické časopisy z Německa, Rakouska nebo USA, nebo i vybrané tituly denního tisku (Die Zeit, Der Standard).

K dispozici je celkem 14 pracovních míst– 3 u počítačů s připojením na internet, 2 s připojením na satelit a dvd přehrávač a 9 míst s možností připojení vlastních notebooků na internet (z toho jedno místo pro studující se specifickými potřebami). Dále je k dispozici kopírka s funkcí tiskárny a skeneru včetně přípojky USB. U služby lze na vyžádání zapůjčit také sluchátka nebo blu-ray přehrávač.

 

Multimediální studovna tak nabízí kromě rozsáhlého knižního fondu:

 • sledování aktuálních pořadů všech německých televizních a rádiových programů volně dostupných přes digitální SATELIT;
 • širokou nabídku DVD (dokumentární filmy k dějinám a reáliím NJO, zfilmovaná literární díla, autorské portréty, záznamy divadelních představení apod.);
 • vysokorychlostní připojení k internetu (PC nebo WiFi);
 • skenování, kopírování a černobílého tisku potřebných studijních materiálů (tisk a kopírování je zpoplatněno).

 

Historie

Knihovna a multimediální studovna KGER vznikla 19. 9. 2007 sloučením stávající mediatéky (z r. 2001) a tří dílčích knihoven. Byla zřízena z prostředků grantu MŠMT (Grant RG 3978/2000: „Cizojazyčná mediotéka“, řešitelka doc. Cornejo), z prostředků PF UJEP a FF UJEP, jejíž součástí je katedra germanistiky od r. 2006. Současný rozsáhlý knižní fond mohl vzniknout především díky knižním darům Magistrátu města Vídně, Rakouského spolkového ministerstva pro vědu a výzkum, Nadace ProHelvetia v Curychu a organizace DAAD se sídlem v Bonnu.