Alumni klub KFHS FF UJEP

Alumni klub KFHS FF UJEP byl založen s myšlenkou udržování kontaktů s absolventy učitelských oborů Katedry filozofie a humanitních studií FF UJEP a vytvoření synergické spolupráce a vzájemné výměny zkušeností mezi získávanými teoretickými poznatky a pedagogickou praxí.

Základním cílem Alumni klubu KFHS FF UJEP je vznik sítě odborníků, které spojuje studium na Katedře politologie a filozofie. Klub je otevřen všem absolventům učitelských oborů Katedry politologie a filozofie FF UJEP a nabízí:

  • Informační servis
  • Vzdělávací možnosti
  • Společenská a kulturní setkávání
  • Benefity

Členství v Alumni Klubu KFHS FF UJEP vzniká za následujících podmínek:

  1. Členem Alumni Klubu KFHS FF UJEP (dále jen „Klub“) se může stát každý, kdo na Filozofické fakultě UJEP úspěšně absolvoval některý z učitelských studijních oborů studijních oborů a ve studiu na fakultě již dále nepokračuje.
  2. Členství v Klubu vzniká pouze zadáním údajů do registračního formuláře.
  3. Členství v Klubu je dobu neurčitou. Ze strany zájemce/člena může být kdykoliv vypovězeno a to prostým zrušením profilu v databázi.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ