Doktorandenforum Auslandsgermanistik

Ediční řada „Doktorandenforum Auslandsgermanistik“ vznikla v r. 2019 v rámci realizace mezinárodního projektu „Internacionalizace a rozvoj doktorského studia“ (Erasmus+ 2018-1-SK01-KA203-046375) finančně podpořeného z prostředků Evropské komise, a sice na podnět řešitelského týmu participujících univerzit – Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě (Slovensko), Vratislavské univerzity (Polsko) a UJEP v Ústí nad Labem (Česká republika).

Tato ediční řada si klade za cíl stát se publikační platformou pro mladé vědce a vědkyně ze všech oblastí germanistiky (lingvistiky, literární vědy, didaktiky německého jazyka, němčiny jako cizího jazyka). Nabízí jim možnost publikovat jejich vědecko-výzkumné výsledky v etablovaném německém univerzitním nakladatelství s vlastní specializovanou řadou.

Zaměření ediční řady odpovídá i mezinárodní složení vědecké redakční rady, v níž jsou zastoupeni přední germanisté nejen z Německa či Rakouska, ale i z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Itálie, Španělska, Řecka, Slovinska a Estonska.

Vítány jsou návrhy na uveřejnění jak monografických prací (dizertace) nebo kolektivních monografii, tak i sborníků z doktorandských konferencí, popř. kolokvií včetně dalších relevantních formátů.

Financování vydání jednotlivých svazků zajišťuje autor/ka.

Editoři řady

 • doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (Ústí nad Labem)
 • Dr. habil. Joanna Szczęk (Wrocław)
 • Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener (Trnava)

Nakladatelství

Leipziger Universitätsverlag

Oblasti

literární věda, lingvistika, didaktika němčiny, němčina jako cizí jazyk

Jazyk

německý

Kontakt

 • renata.cornejo@ujep.cz
 • joanna.szczek@uwr.edu.pl
 • georg.schuppener@ucm.sk

Vědecká redakční rada

 • Prof. Dr. Peter Ernst (Universität Wien, Rakousko)
 • Prof. Dr. Jörg Meier (Pädagogische Hochschule Tirol, Rakousko)
 • Prof. Dr. Ilse Nagelschmidt (Universität Leipzig, Německo)
 • Prof. Dr. Stephanie Catani (Universität des Saarlandes, Německo)
 • Izr. prof. dr. Saša Jazbec (Univerza v Mariboru, Slovinsko)
 • Prof. Dr. Berit Balzer (Universidad Complutense de Madrid, Španělsko)
 • Prof. Dr. Marcella Costa (Università degli Studi di Torino, Itálie)
 • Ass. Prof. Dr. Maris Saagpakk (Tallinna Ülikool, Estonsko)
 • Doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Česká republika)
 • Dr. habil. Petra Szatmári (Károli Gáspár Református Egyetem, Maďarsko)
 • Prof. Dr. Elke Sturm-Trigonakis (Aristotle University of Thessaloniki, Řecko)
 • dr Anna Gondek (Uniwersytet Wrocławski, Polsko)
 • Doc. Hana Bergerová, Dr. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika)
 • PhDr. Ján Demčišák, Ph.D. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko)
 • Doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, Ph.D. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko)

Publikované svazky

Svazek 1: Jan Demčišák / Monika Hornáček-Banášová (Hg.) (2020): Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wrocław I, Bd. I (= Doktorandenformum Auslandsgermanistik, sv. 1). Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, ISBN 978-3-96023-346-6, 179 stran.

Svazek 2: Georg Schuppener / Veronika Jičínská / Marcelina Kałasznik (Hg.) (2021): Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wrocław II (= Doktorandenforum Auslandsgermanistik, sv. 2). Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, ISBN 978-3-96023-394-7, 258 stran.

Svazek 3: Monika Hornáček Banášová / Veronika Jičínská / Przemysław Staniewski (Hg.) (2021): Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wrocław III (= Doktorandenforum Auslandsgermanistik, sv. 3). Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, ISBN 978-3-96023-402-9, 170 stran