Patriotismus – nacionalismus – národovectví v českých zemích

Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích (vzdělávací film)

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky CZ.1.07/1.1.00/14.0040

 

O projektu

Cílem projektu je podpora zvyšování kvality v počátečním vzdělávání a usnadnění implementace kurikulární reformy prostřednictvím obohacení nabídky výukových materiálů z oblasti historicko-společenské. Tohoto cíle projekt dosáhne vytvořením 6 dílů vzdělávacího dokumentárního filmu s tematikou patriotismu, nacionalismu a národovectví v českých zemích od středověku po současnost, doplněného o dobové zvukové nahrávky a unikátní archivní materiály a především o metodickou příručku pro pedagogy dějepisu, společenských věd a dalších příbuzných oborů. Výukový materiál bude evaluován na 5 seminářích pro žáky a pedagogy z vybraných škol v ČR (celkem 450 podpořených žáků a 45 pedagogů), na základě výstupů evaluace dopracován a na konci projektu bude pro tuto výukovou pomůcku požádáno o doložku MŠMT.

Nositelem projektu je Ústav slovansko-germánských studií a vybrané katedry Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, což zajistí jak vysokou odbornou, tak i didaktickou úroveň výstupů projektu.

Klíčové aktivity

01 Rešerše zdrojů a příprava metodicko-didaktické opory
02 Technická realizace výstupů
03 Evaluace

Celkový rozpočet (přidělená dotace): 5 723 788,79 Kč

Doba realizace: říjen 2010 - září 2013

 

Specializované stránky projektu

Prezentace projektu na didaktické konferenci

Prezentace projektu v médiích

Unikátní projekt pro střední školy spuštěn

Podrobné informace o projektu

Ideový záměr

Rozhovor s tvůrci vzdělávacího filmu