INGO - Společný rozvoj a zavedení konceptu Blended-Learning v kombinované výuce studia „Interkulturní germanistika“ s pomocí online výukové platformy

Aktuality

Tiskové zprávy a zprávy o aktuálním stavu projektu:

pdf Aktuální stav projektu k 30. 11. 2014
pdf Aktuální stav projektu k 30. 6. 2014
pdf Aktuální stav projektu k 30. 12. 2013
pdf Aktuální stav projektu k 15. 6. 2013

O projektu

Hlavním cílem projektu je pomocí online výukové platformy zlepšit kvalitu prezenční a obzvláště kombinované formy studia na účastnících se univerzitách a trvale tak přispět k rozvoji univerzitního vzdělávání na obou institucích a přeshraniční spolupráci.

Za tímto účelem proběhne ze strany TU Dresden na FF UJEP řada školení, která umožní formou vzájemné výměny materiálů a zkušeností vyvinout výukové moduly a studijní materiály pro studijní obory „Germanistika“ a „Interkulturní germanistika“. Ty pak budou na základě zkušeností společného využívání a výsledků fáze pilotního testování dle potřeby upraveny. Absolventi těchto oborů ve funkci „kulturních vyslanců“ výrazně přispějí ke kulturnímu porozumění v dotačním území.

Dosažení stanovených cílů projektu proběhne ve třech fázích, z nichž první je vytvoření prostředí moodlu a proškolení vyučujících na FF UJEP pracovníky TU Dresden, následovat bude příprava a rozvoj jednotlivých výukových modulů, v konečné fázi pak budou tyto výukové moduly implementovány, evaluovány a v případě potřeby modifikovány dle potřeb obou institucí.

Publicita

Odkazy

Lead partner - TU Dresden, Lehrzentrum Sprachen und Kulturen, Multimediales Sprachlernzentrum - www.elma-projekt.eu, www.tu-dresden.de
Financováno - Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR svobodným státem Sasko 2007 - 2013 - www.ziel3-cil3.eu/cs/programm/index.html

Kontakt

Doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. - hlavní řešitelka projektu
renata.cornejo@ujep.cz
Mgr. Jana Burdová - koordinátorka projektu
Jana.Burdova@ujep.cz
Pavlína Žáková - finanční manažerka
Pavlina.Zakova@ujep.cz