Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví

Poštovní adresa

Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví
Filozofická fakulta UJEP
Pasteurova 3571/13
CZ-400 96 Ústí nad Labem

Zastupující vedoucí centra

PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.

Úřední hodiny

Po – Pá 8:00 – 15:00

Sociální sítě

 Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví 

cddkd_ffujep

 

Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví vzniklo v roce 2008 jako specializované pracoviště katedry historie, Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Hlavním cílem Centra je výzkum a vzdělávání v oboru dokumentace hmotného kulturního dědictví se zaměřením na stavby. Centrum realizuje základní i aplikovaný výzkum především v oblasti Ústeckého kraje. Spolupracuje s dalšími odbornými, výzkumnými a paměťovými institucemi. Nejvýznamnějším partnerem je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ústí nad Labem.

Centrum se soustřeďuje se na architekturu, drobné památky a mobiliář, ale zpracovává i další významné artefakty. Důraz je při tom kladen na přesnost a zachycení technicko-historických kvalit objektů.

Pracoviště disponuje prostředky k nedestruktivní dokumentaci hmotných historických pramenů jakéhokoliv charakteru v terénních i laboratorních podmínkách. Kvalitně vybudovaná infrastruktura slouží jako zázemí pro vědecko-výzkumné projekty v rámci naší fakulty a Centra dokumentace, ale také pro praktickou výuku studentů.  

Studentům zajišťuje výpůjčky prostředků nutných pro potřeby zpracování kvalifikačních a ročníkových prací v oboru dokumentace památek a kulturní historie. Centrum poskytuje také komerční služby v procesu péče o stavební památky. Zpracovává především předprojektovou dokumentaci a provádí skenování 3D laserovými skenery.

O mimořádných výsledcích a aktivitách Centra svědčí i několik obdržených cen např. v roce 2017 byl oceněn PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.  Cenou rektora za aplikovaný výzkum. Mgr. Táňa Šimková, Ph.D. byla oceněna jako spoluautorka Cenou rektora za knihu roku 2016, vědecký katalog „Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“ a Bc. Roman Švec, DiS. byl oceněn v roce 2016 Cenou Wernera von Siemense

Mgr. Veronika Chalupová získala v roce 2019 ocenění litoměřického biskupa za bakalářskou práci "Jaroslav Bořita z Martinic. Pády a vzestupy svědka třicetileté války" a druhé místo na celostátní studentské vědecké konferenci v roce 2021 za článek "OMNIA CORDIS HABET. Rodová strategie Martiniců v 17. století".

Mgr. Tereza Šťastná byla v roce 2019 oceněna Stipendiem starosty městského obvodu Ústí nad Labem-město za bakalářskou práci "Funkcionalismus v Ústí nad Labem na příkladu Pietschmannovy vily" a v roce 2022 získali společně s Bc. Davidem Šťastným ceny za Nejlepší projekt SGS humanitní sekce "Století čtvrti Klíše 1899–1999" a Stipendium primátora města Ústí nad Labem za přínos městu.