Zástupci projektu Člověk-voda-kámen jednali s Centrem pro dokumentaci o možnostech spolupráce

V úterý 26. března navštívili Filozofickou fakultu a Centrum pro dokumentaci zástupci Národního geoparku Ralsko a Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN) – Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz (SMNG), kteří se společně podílejí na projektu Virtuální muzeum: člověk – voda – kámen. 

Projekt si klade za cíl prohloubit znalosti o společně sdílené kulturní krajině a na ní vázaných řemeslech a průmyslovém dědictví v oblasti česko-saského pohraničí. Hlavním výstupem tohoto tříletého projektu pak bude, jak už název napovídá, virtuální muzeum, které umožní zasadit jednotlivé sbírkové předměty do širšího obsahu a podnítí participaci uživatele skrze dynamický obsah.  

Na schůzce s CDDKD se projednávaly možnosti spolupráce a partnerství v rámci tohoto projektu, zejména pak možnosti CDDKD digitalizace terénních pramenů v pískovcích. S terénní dokumentací pískovců má již Centrum zkušenosti z úspěšně ukončeného projektu TAČR Databáze starých dobývek a lomů v Českém Švýcarsku. 

Úspěšná schůzka přinesla vedle navázání kontaktů také domluvení na přednášce Sušárny ovoce v pískovcích. Téma představí PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. na festivalu Proměny 2024 dne 25. října tohoto roku.