Vyšla nová monografie o antických vázách z pera ústeckých a pardubických badatelů

Během prvního čtvrtletí roku 2024 spatřila světlo světa nová monografie věnovaná problematice antických váz a jejich digitální dokumentaci. Autory publikace jsou Martin Trefný z Katedry historie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a František R. Václavík z Ústavu historických věd University Pardubice. Publikace, která vyšla prozatím v elektronické podobě, byla financována ze zdrojů UJEP. 

První část monografie se věnuje zejména obecné problematice řeckých nebo etruských antických váz s malovanou výzdobou, které jsou jedním z nejtypičtějších produktů antické hmotné kultury. Kromě estetické funkce však v mnoha případech mohou být vnímány jako jakýsi obrazový archiv života v antické minulosti. Je to zejména proto, že kromě nejrůznějších „vznešených scén“ z oblasti mytologie, hrdinských eposů či významných bojových konfliktů, zobrazují tyto vázy velmi často i nejrůznější aspekty života každodennosti, jako např. různé scény zemědělských činností, řemesel, interiérů budov, her malých dětí nebo takových detailů jakým je např. kojenecká sedačka, v mnohém se shodující s dnešními výrobky, které jsou mladší o půl třetího tisíce let. 

Druhá část monografie je vědeckým katalogem vázové sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze, která je dlouhodobě uložena v Podřipském muzeu v Roudnici nad Labem. Význam této části tkví v kompletním vědeckém vyhodnocení této dosud plně nepublikované sbírky a jejímu zpřístupnění veřejnosti. Mnozí studenti FF UK sbírku již znají, neboť se s ní seznámili již v minulosti během četných exkurzí do Podřipského muzea. Nyní mají rovněž možnost studovat tyto vázy na monitorech svých počítačů z pohodlí domova. 

Třetí část publikace se věnuje problémům pokročilé 3D digitalizace těchto váz. Odhlédneme-li od faktu že díky charakteru svého povrchu jsou tyto vázy velmi obtížně digitalizovatelné, zcela nový element ve výzkumu váz přináší technika digitálního rozvinu obrazových scén do plochy, jejímž autorem je F. R. Václavík. Tato technika je obrovským přínosem pro „papírové“ publikace váz. Dříve bylo možné tento rozvin vytvořit pouze ruční kresbou se všemi deformacemi a nepřesnostmi. Díky tomu, že jde o velmi obtížnou práci se v odborných publikacích objevovaly pouze fotografie váz ze dvou stran, přičemž některé části obrazové scény zůstaly čtenáři publikace skryty. Díky tomuto novému zobrazovacímu postupu můžeme zájemcům při četbě této publikace nabídnou kompletní „rozvinuté scény“ z řeckých či etruských váz, tak že žádná její část nezůstane oku čtenáře skryta. 

Přáním autorů publikace, která je záměrně psaná v českém jazyce, je to, aby knížka přinesla všem čtenářům nejen základní vhled do problematiky váz, ale i to, aby zájemcům předvedla, jak může být studium váz, které má poněkud starožitnický charakter, v současné době propojeno s nejmodernějšími zobrazovacími metodami, resp. využitím nejmodernější počítačové techniky.

Od starožitnosti k trojrozměrné digitalizaci