Vyjádření k zamýšleným neuváženým reformám ministra školství

Vedení Filozofické fakulty UJEP se připojuje k vyjádření Učené společnosti ČR k zamýšleným neuváženým reformám českého vysokého, středního a základního školství.

pdf Úplné znění vyjádření, které zaslala Účená společnost ČR prof. Vladimíru Balašovi, ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR.