Ústí hostilo mezinárodní konferenci k historii měst

Ve dnech 24.–26. května se uskutečnila mezinárodní historická konference s názvem „Mezi starým režimem a modernitou. Proměny města v ,dlouhém‘ 18. století“, která se zaměřila na dějiny měst v éře osvícenství. Přednášet přijeli historici a historičky z osmi evropských zemí, vstupní referát přednesla významná americká historička a emeritní profesorka historie na univerzitě v Miami Mary Lindeman.

Jednání konference se zaměřilo na diskusi o projevech sociálních, politických a kulturních změn v městském prostředí mezi koncem 17. a počátkem 19. století z různých úhlů pohledu. Zaznělo celkem 22 referátů, které se věnovali tématům městských elit, náboženských menšin, vzniku moderní buržoazie nebo vlivu osvícenských myšlenek na utváření moderních městských institucí. České historičky a historici si své poznatky vyměnili s kolegy a kolegyněmi z Německa, Rakouska, Švýcarska, Belgie, Nizozemí, Slovenska a Maďarska.

„Jde o nesmírně zajímavé období, které provázely politické otřesy způsobené změnami dynastií, nástupem nových mocností a pokusy o obnovení rovnováhy sil, které však vedly k novým válkám. Společnost se nenávratně měnila šířením osvícenských myšlenek, podporou náboženské tolerance a zpochybňováním feudálních principů, na kterých bylo založeno fungování společnosti po staletí. Proměny měst v této době ovlivňovala nastupující průmyslová revoluce. Byla to doba velmi překotná a její aktéři možná prožívali to, co i my sledujeme v dnešní dynamické a měnící se době,“ komentuje organizátorka konference, děkanka FF UJEP prof. Michaela Hrubá, a upřesňuje:„Podstatný rozdíl je jen v rychlosti, kterou se změny ve 21. století dějí.“ 

Účastníci konference si měli možnost v rámci doprovodného programu prohlédnout výstavu Naši Němci v prostorách Muzea města Ústí nad Labem. „Dějinám měst se naše katedra historie věnuje dlouhodobě, tato konference jistě rozšíří mezinárodní zakotvení našeho výzkumu a otevře nám nové možnosti zahraniční spolupráce,“ doplnila M. Hrubá.

Konferenci uspořádala Filozofická fakulta UJEP spolu s Historickým ústavem AV ČR a Filozofickou fakultou TU v Drážďanech. Jednání se uskutečnilo v prostorách Muzea města Ústí nad Labem. Záštitu nad akcí převzal rektor UJEP RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.