Úspěch na Celostátní studentské vědecké konferenci HISTORIE 2024

Ve dnech 25. a 26. dubna proběhl na Pardubické univerzitě již 28. ročník celostátního kola soutěže studentských vědeckých prací HISTORIE 2024. Naši fakultu zde reprezentovali studenti kateder historie a archivnictví a pomocných věd historických a v konkurenci 26 dalších prací se rozhodně neztratili. Za katedru historie vystoupily Lucie Bajerová s příspěvkem zaměřeným na vnímání tělesného zdraví v raném novověku a Karolína Moravcová se studií zkoumající transfer znalostí v morových tiscích ze 16. století, které obsadily skvělé páté respektive desáté místo. Jejich studie také budou zařazeny do konferenčního sborníku. Vedle toho za katedru archivnictví a pomocných věd historických pronesl příspěvek zaměřený na zánik osady Bytče v důsledku třicetileté války Václav Vild, který taktéž obsadil dělené desáté místo. Dále Dita Rusová, která mapovala proměny urbanismu Loun na přelomu 19. a 20. století, dosáhla vynikajícího ocenění, když obsadila skvělé druhé až třetí místo v rámci speciální Šustovy ceny, udělované Sdružením historiků ČR.