Univerzitní donátoři předali stipendia

Dne 8. prosince 2022 došlo v rámci udělování Cen rektora UJEP k předávání stipendií univerzitních donátorů nejlepším, nejaktivnějším a úspěšným studentům UJEP. Za akademický rok 2021/2022 bylo oceněno 22 studentek a studentů celkovou částkou 295 000 Kč. Mezi oceněnými nechyběli ani studentky a studenti FF UJEP.

STIPENDIUM PRIMÁTORA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

Bc. Tereza Šťastná a Bc. David Šťastný, studenti navazujícího magisterského programu Historické

vědy, oboru Kulturní historie 

Tereza a David Šťastní se podíleli na projektu „Století čtvrti Klíše 1899–1999“, jehož výstupy (průvodce a dokumentární film o Klíši) svým obsahem i formou výrazně přispívají k poznání a popularizaci dějin Ústí nad Labem a zároveň seznamují širokou veřejnost s místní dochovanou významnou architekturou z 19. a 20. století.

STIPENDIA BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICKÉHO PRO NEJLEPŠÍ STUDENTY

Mgr. Monika Stará, studentka doktorského oboru České dějiny, programu Historické vědy

Mgr. Monika Stará získala stipendium za mimořádnou pomoc uprchlíkům v průběhu prvních měsíců probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině. Nejenže se podílela na organizaci věcných sbírek, ale rovněž bezplatně poskytla ubytování uprchlické rodině.

Bc. Jan Švestka, student navazujícího magisterského programu Politologie

Bc. Jan Švestka v rámci mezinárodního projektu „Mít kuráž – žít a utvářet náš region“ vystoupil s několika přednáškami a aktivně se zapojil do didaktické části projektu, kdy studenti vedli workshopy na základních školách v Ústeckém kraji a s žáky 8. a 9. tříd debatovali, jak reagovat na agresi nebo v mezních situacích projevit občanskou odvahu.

Oceněným srdečně gratulujeme!

Fotografie: Magistrát města Ústí nad Labem