Tradiční setkávání v rámci Colloquia Ustensia končí

Letní škola pro německé zájemce o český jazyk, kulturu, dějiny pořádaná ÚSGS FF UJEP ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde skončila.

Colloquia Ustensia se v uplynulém roce 2023 dočkala XXXI. pokračování. V souvislosti s epidemií coronaviru panovaly obavy, zda se kurz podaří obnovit, ale v roce 2022 nakonec bylo možné, byť s menší účastí, oslavit XXX. výročí jeho konání. V loňském roce již byl počet účastníků stabilní, ale začaly se objevovat personální problémy na straně organizátorů. Dlouholetou tajemnici ÚSGS paní Běhavou, již v zasloužené penzi, se ještě podařilo přesvědčit, že se opět postarala o základní logistiku kurzu (objednávky, občerstvení apod.), v letošním roce se již přemluvit nedala. Náhradu jsem za ni nenalezla. Také nebylo již možné zajistit výuku, neboť učitelé ztráceli a nakonec zcela ztratili zájem trávit část prázdnin na letní škole, neboť jejich aktuální platové podmínky je plně saturují.  Není v silách zbylého organizačního kolektivu (Kristina Kaiserová, Jana Burdová a Jan Vondrouš) tyto ztráty saturovat, což je nám velice líto.

Ukončení organizace Colloquií Ustensií jsme pochopitelně oznámili našemu organizačnímu partnerovi, Ackermann-Gemeinde. Zpráva byla přijata s hlubokou lítostí. Po jejím rozšíření v rámci adresáře účastníků Colloquií se smutek ozýval i z jejich řad. O víkendu se ještě konalo tentokráte v Linci obvyklé „mezisetkání“ (na kterém se kromě kulturního programu vždy rekapituloval minulý kurs a představoval předběžný program dalšího ročníku), skutečnost, že se již žádná budoucí letní škola konat nebude, vzbudila silné emoce. Nakonec bylo vysloveno přání, aby se alespoň pokračovalo v „mezisetkáních“, což jsem organizačně přislíbila i z naší strany. Zároveň bylo ředitelce ÚSGS předáno ve formě dopisu veliké poděkování za organizaci Colloquií od spolkového vedení Ackermann-Gemeinde.

Dovoluji pak ještě poděkovat všem organizátorům a spoluorganizátorům letní školy – byla jich za ta léta dlouhá řada. Snad mi odpustí, když jmenovitě vyslovím díky jen spolupracovníkům let posledních – především manželům Ursule a Christophu Lippertovým na německé straně, na české pak Olze Běhavé, Martinu Veselému, Janě Burdové, Janu Vondroušovi a Jiřímu Rieznerovi. 

Kristina Kaiserová

Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
Ředitelka ÚSGS FF UJEP