Studující navštívili Starou Boleslav a Brandýs nad Labem

Dne 19. 4. navštívili studující katedry historie kostely Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava a sv. Klimenta ve Staré Boleslavi, kde jim byl podán odborný výklad prof. Janem Roytem. 

V další části celodenního programu proběhla terénní archeologická přednáška k problematice výzkumu staroboleslavského hradiště, speciální prohlídka brandýského zámku s kastelánem a prohlídka brandýského kostela sv. Šebestiána s unikátními gotickými malbami.

Exkurze proběhla v rámci PVK Volitelná historická exkurze a účastnilo se jí více než 40 studujících KHI v prezenční i kombinované formě. 

Poděkování za organizaci části programu patři Janu Krejsovi.