Studující katedry politologie navštívili Krajský úřad Ústeckého kraje

Studentky a studenti PVK Praxe ve veřejné správě a samosprávě se dne 15. 4. 2024 pod vedením PhDr. Daniela Šárovce vydali na organizovanou exkurzi na Krajský úřad Ústeckého kraje, aby měli v rámci projektu Poznej Ústecký kraj možnost zblízka se s chodem této instituce seznámit.

Uvítání a první diskuzní blok se konaly v jednacím sále Zastupitelstva Ústeckého kraje, kde promluvili Ing. Pavlína Pánková (Oddělení vnějších vztahů a protokolu, Odbor informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje) a Bc. Jan Jelínek (vedoucí Odboru informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje). Předmětem diskuzí byl základní vhled do členění veřejné správy v České republice s důrazem na samosprávnou roli krajů. Vedle základních informací o Ústeckém kraji a krajském úřadu byla pozornost věnována i nejnovějším výzvám spjatým s elektronizací agend krajského úřadu, dopadem umělé inteligence a robotických automatizovaných systémů. Účastníci akce se ale též podrobněji seznámili s tím, za jakých podmínek mohou jako zástupci veřejnosti například vystoupit na jednání krajského zastupitelstva.

Následující diskuzní blok probíhal za účasti zástupkyně ředitele krajského úřadu Mgr. Nikoly Jahodové Rennerové a radní pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jindry Zalabákové. A o čem se mluvilo? Četné dotazy z publika směřovaly k oblastem týkajícím se dalšího profesního směřování studentů Katedry politologie FF UJEP, ale i řady příležitostí, které kraj mladým lidem dnes nabízí. Stranou nezůstaly ani otázky týkající se samotného chodu krajského úřadu.

Poslední část exkurze se nesla ve znamení setkání s hejtmanem Ústeckého kraje Ing. Janem Schillerem, který studenty uvítal přímo ve své pracovně. Po úvodním představení základních symbolů Ústeckého kraje studenti s hejtmanem debatovali o úspěšně zvládnutých úkolech současného krajského zastupitelstva, ale i o rezervách a problémech regionu, které se daří řešit zatím jen pomalu. Řada otázek se dotýkala výzev a perspektiv dalšího rozvoje Ústeckého kraje, například směrem k tolik veřejně diskutované vysokorychlostní železnici.

Katedra politologie tímto za zprostředkování exkurze velmi děkuje Ing. Pavlíně Pánkové z Oddělení vnějších vztahů a protokolu Odboru informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.