Studující katedry germanistiky absolvovali exkurzi v Lipsku a Grimmě

Studenti a studentky katedry germanistiky se ve dnech 1.–2. prosince 2023 vypravili na exkurzi do Lipska a Grimmy. Navázali tak na předchozí neméně úspěšný výjezd a měli příležitost poznat německou literaturu a historii z jiné perspektivy.

Skupina složená ze studujících Rozšiřujícího semináře literárního v kombinovaném i prezenčním studiu (KGER/RS1 a KGER/KRS1) se pod vedením dr. Jičínské účastnila nejprve prohlídky Lipska. Po příjezdu je totiž čekala procházka, během které je průvodkyně seznámila s historií města i jeho současnou podobou. Společně pak studující navštívili nejen tamní univerzitu či Auerbachs Keller (Auerbachův sklep), nejznámější a druhou nejstarší restauraci ve městě, ale viděli také Schillerhaus – dům, ve kterém Friedrich Schiller v roce 1785 napsal Ódu na radost. Návštěvu Auerbachova sklepa studující přivítali: „Už před výjezdem jsme společně četli a rozebírali scénu ve Faustovi, která se zde odehrává. Bylo skvělé, že jsme toto místo mohli navštívit,“ dodávají.

Druhý den výjezdu se skupina společně zúčastnila Seume-Tagung, každoroční konference v Grimmě věnované současným cestopisům „v Seumeho duchu“. „Seumeho duchem“ je míněn osvícenský étos autora a cestovatele Johanna Gottfrieda Seumeho (1763–1810). Na konferenci byli studující dobře připraveni. Už během semestru totiž absolvovali workshop s názvem „Bildungsreisen und Wanderschaften“: Reiseliteratur der Aufklärung am Beispiel von Johann Gottfried Seume, během kterého získali potřebný vhled do života i díla tohoto autora. Společně četli a analyzovali nejen nejzásadnější texty, ale seznamovali se také s potřebnou terminologií i souvislostmi. Právě znalost například historického kontextu děl při konferenci umožnila lépe vnímat souvislosti. Během konference proběhlo také vyhlášení Seumeho literární ceny, která byla za rok 2023 roce udělena Jörgu Jacobovi. Jeho kniha s názvem „Aus der Stadt über den Fluss“ vyšla v roce 2022 v Connewitzer Verlagsbuchhandlung. 

Dále nemohla chybět návštěva v domě významného nakladatele Göschena, u kterého Seume pracoval jako korektor. Dům (Göschenhaus) nyní slouží i jako pamětní místo pro Seumeho a nabízí mimo jiné příležitost vidět například první vydání Seumova slavného cestopisu Spaziergang nach Syrakus. Exkurzi poté studující završili v Grimmě, prohlídkou města spojenou s návštěvou adventních trhů.

„Jsem moc ráda, že jsme mohli studujícím tuto exkurzi zprostředkovat. Z ohlasů je patrné, že je pro naše studenty a studentky spojení kultury, literatury, a navíc možnosti procvičit si jazyk při kontaktu s rodilými mluvčími, velmi přínosné. Celá akce by se však nemohla uskutečnit bez podpory Johann-Gottfried-Seume-Gesellschaft. Předseda této společnosti, pan Lutz Simmler, podal žádost o finanční podporu u spolkové vlády Sasko, větší část nákladů na tento výjezd tedy hradila německá strana. Moc děkujeme za možnost dlouhodobější spolupráce a těšíme se na další společné aktivity v budoucnu,“ uzavírá dr. Jičínská z Katedry germanistiky FF UJEP.

Zpráva z workshopu (pdf)