Studentská praxe na Centru pro dokumentaci

V termínu od 20. května do 29. května 2024 proběhla Odborná stavebně historická praxe pro studenty prezenčního i kombinovaného studia oboru Dokumentace památek, která byla vedená pracovníky Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP. 

Terénní část praxe proběhla, stejně jako v loňském roce, v Oseku u Duchcova. Celkem 24 studentů se v průběhu praxe podílelo na dokumentaci areálu místního cisterciáckého kláštera a textilní manufaktury.

Studenti prezenčního studia oboru Dokumentace památek měli povinných 10 dní praxe, přičemž celý týden strávili v terénu, následující dva dny zpracovávali nasbíraná data s prostorách FF UJEP, a poslední den praxe byli studenti s Mgr. Janem Peerem v Oblastním muzeu v Litoměřicích. Studenti kombinovaného studia se účastnili pěti dní praxe, které strávili v terénu.  Studenti prvního ročníku si v praxi osvojili stavební měření, jednosnímkovou fotogrammetrii, geodézii, inventarizaci drobných památek a prvků a opravy stavebních plánů. Studenti druhého ročníku si vyzkoušeli odebírat vzorky pro dendrochronologickou analýzu, vícesnímkovou fotogrammetrii, skenování, a stejně jako studijně mladší kolegové se věnovali také geodézii a stavebnímu měření. Svou prací se tak účastníci praxe podíleli na geodetickém zaměření jihovýchodní části areálu cisterciáckého kláštera a zde umístěnému vodnímu systému, dokumentaci drobných památek v areálu kláštera, jako je například barokní pískovcová socha s opatským erbem, a stavebnímu zaměření textilní manufaktury. 

Dokumentace byla realizována dle metodik FF UJEP a NPÚ pod vedením PhDr. Kamila Podroužka, Ph.D. s asistenty z Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP Mgr. Janem Horákem, Mgr. Veronikou Chalupovou, Mgr. Monikou Starou, Mgr. Davidem Skalickým, Mgr. Terezou Šťastnou a Mgr. Davidem Šťastným. Logistickou podporu praxe zajistila Bc. Gabriela Růžičková.