Studentská praxe na Centru dokumentace

V termínu od 23. května do 1. června 2022 se uskutečnila Odborná stavebně historická praxe pro studenty prezenčního i kombinovaného studia oboru Dokumentace památek a PVK Terénní cvičení ze stavební historie.

Terénní část praxe proběhla tentokrát v Trmicích. Dokumentovány byly dva objekty, evangelický kostel Pána Ježíše a secesní Kastnerův dům. Zpracování nasbíraných dat pak proběhlo na půdě Filozofické fakulty UJEP.

Praxi letos absolvovalo 22 studentů, kteří se každý den od 9 do 15 hodin prakticky seznamovali se základními metodami a technikami práce s hmotnými historickými prameny. Studenti prvního ročníku se naučili stavebnímu a geodetickému měření, základům inventarizace a popisu architektury a fotogrammetrii. Studenti druhého ročníku si osvojili základy 3D skenování, práci se softwarem Agisoft Metashape, odebírání vzorků pro dendrochronologickou analýzu, inventarizaci prvků a opravu historických plánů. Součástí praxe byl navíc pro oba ročníky terénní průzkum Trmic pod vedením PhDr. Kamila Podroužka, PhD. a den s památkářem, který proběhl v litoměřickém muzeu pod vedením Mgr. Jana Peera.

Dokumentace byla realizována dle metodik FF UJEP a NPÚ pod vedením PhDr. Kamila Podroužka, PhD. a Mgr. Táni Šimkové, PhD. s asistenty z Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF UJEP Mgr. Lucií Drmolovou, Mgr. Janem Horákem, Mgr. Veronikou Chalupovou, Mgr. Davidem Skalickým, Mgr. Monikou Starou, Bc. Terezou Šťastnou a Bc. Davidem Šťastným. Logistickou podporu praxe zajistila Bc. Gabriela Růžičková.