Studentky historie odkrývají tajemství podzemí litoměřického Kalichu

Praktické cvičení terénní dokumentace KHI/V046 probíhá letos ve spolupráci s městem Litoměřice. V rámci tohoto kurzu studentky navazujícího magisterského studia Historie v programu Péče o kulturní dědictví dokumentují podzemí litoměřického Domu Kalich.

Dosud nezpřístupněné sklepy Domu Kalich v Litoměřicích (čp. 15/7) jsou součástí trojpodlažního labyrintu, který zasahuje pod sousední domy a ústí druhým východem až pod Máchovými schody. Díky svému rozsahu skýtá i nejedno překvapení. Studentky aktuálně dokumentují relikty černé kuchyně a chlebové pece, vestavěné na počátku 19. století do gotické části suterénu.

Výsledky jejich práce budou využity při dalším zpřístupňování této části litoměřického podzemí veřejnosti.