Studenti interkulturní germanistiky se zúčastnili konference v Německu

Studenti 1. ročníku nově akreditovaného oboru Interkulturní germanistika se společně se studenty germanistiky z univerzit v Polsku, Rumunsku a Maďarsku zúčastnili týdenní konference v německém vzdělávacím centru Heiligenhof nedaleko Bad Kissingen.

Cílem jednání byla diskuze inspirovaná citátem z díla německé nositelky Nobelovy ceny za literaturu pocházející z Rumunska Herty Müller: „Heimatlandschaften, Landschaften der Heimatlosigkeit“. /Krajiny domova, krajiny bezdomovců/. Ztrátě, hledání a budování domova v literárních textech se věnovaly referáty univerzitních profesorů a docentů z renomovaných německých, švýcarských, polských a českých univerzit. Ve svých přednáškách představili především regiony střední a východní Evropy, ve kterých do poloviny 20. století existoval čilý kulturní ruch v německém jazyce. Tematizováno bylo Slezsko, Pomořany, Podněstří a Halič, ale i severní Čechy či Kladská kotlina, oblasti postiženou genocidou, vyhnáním a novým osídlením.

Vedle referátů a následných diskusí jsme dostali možnost, pod vedením zkušených redaktorek z berlínských médií, spolupracovat se svými studentskými kolegy na tvorbě podcastu o domově a jeho vnímání. Další součástí programu byla čtení současných německých autorů reflektujících ústřední téma konference. Pro nás bylo nejzajímavější představení právě vyšlého románu „Unter dem Steinernen Meer“ [Pod kamenném mořem] germanisty, kulturního manažera a dlouholetého vedoucího mnichovského Spolku Adalberta-Stiftera, Petera Bechera. V něm se na příkladu dvou generací obyvatel Českých Budějovic věnuje česko-německému soužití během krátkého 20. století. Vítaným bodem různorodého programu byl jednodenní výlet do města Eisenach a na Hrad Wartburg. Cestu autobusem severním Bavorskem a jižním Duryňskem nám zpříjemnil svými zajímavými postřehy vztahujícími se ke krajině za okny ženevský profesor Hans-Jürgen Schrader. Představil okolnosti překladu Lutherovi bible do němčiny a nadchl nás pro čtení Goetheho románu „Spřízněni volbou“. Nakonec nechybělo ani prozkoumávání lázeňského města a místních solných lázní.

Germanisté Sonja, Tom, Dominik, Maria a Adéla děkují panu doc. Dr. phil Miroslavu Němcovi za poskytnutí této příležitosti, která obohatila naše obzory studia, inspirovala a především motivovala nás k dalšímu studiu německé kultury.