Spolupráce s Ariel University v Izraeli

Ve dnech 12. 3. – 13. 3. navštívili univerzitu zástupci dvou fakult univerzity Ariel v Jeruzalémě, aby hledali možnosti vzájemné spolupráce v oblasti společných projektů. 

Filozofická fakulta hostila děkana Fakulty humanitních a sociálních věd univerzity Ariel v Jeruzalémě prof. Uzi Ben-Shaloma. Setkání s panem děkanem doc. PhDr. Václavem Drškou, Ph.D. a proděkany fakulty stejně jako pracovní setkání s některými akademiky byla zaměřena na profilaci témat případné spolupráce a na jejich organizační zajištění. V rámci dvoudenního programu přijal hosty také rektor UJEP doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. a prorektor pro internacionalizaci doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. 

Ve středu proběhla přednáška prof. Ben-Shaloma na téma Civil-Military Relations, která byla příležitostí blíže nahlédnout do aktuální situace izraelské společnosti a problémům, kterým čelí blízkovýchodní region.

Během návštěvy byly předběžně projednány dva konkrétní projekty pro vzájemnou spolupráci vycházející především z možností komparace našich dvou kulturních a společenských prostředí. Oba projekty zahrnují aktivní zapojení studentů doktorských a magisterských studijních programů na FF UJEP.