Společné projekty s Pasovskou univerzitou

Dne 25. 4. 2024 jednal prof. PhDr. František Stellner, Ph.D., (KHI) s prof. Dr. Thomasem Wünschem (Katedra nových a nejnovějších dějin a kultur východní Evropy, Filozofická fakulta Pasovské univerzity) a prof. Dr. Julií Ricart Brede (Katedra němčiny jako druhého jazyka / Němčina jako cizí jazyk, Filozofická fakulta Pasovské univerzity). Jednání se týkala uzavření meziuniverzitní smlouvy mezi našimi univerzitami. Rektorát Pasovské univerzity již žádost zpracovává a uzavření smlouvy se předpokládá v letošním roce. Filozofická fakulta UJEP tak získala dalšího zahraničního partnera.

Jednání pokračovala přípravou společného multioborového projektu s pracovním názvem „Němci a Češi“, který bude předložen německé instituci Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg. Za německou stranu bude přípravy řídit profesor Wünsch, za českou profesor Stellner a profesorka Ricart Brede bude garantovat lingvistickou část projektu. Předpokládá se zapojení dalších osobností a institucí. Během letošního roku se připraví témata a metodické a teoretické přístupy, v roce 2025 bude zorganizována konference, ze které vzejde konkrétní obsah projektové žádosti. Na základě pozvání děkana FF UJEP doc. PhDr. Václava Dršky, Ph.D., se bude konference konat na naší fakultě.

Během jednání byly upřesněny některé záležitosti týkající se působení profesora Stellnera jako hostujícího profesora na Pasovské univerzitě. Povede v červnu 2024 seminář Russische Geschichte des 18. Jahrhunderts.