Smlouva FF UJEP a Památníku národního písemnictví o vzájemné spolupráci

Dne 4. dubna 2024 podepsali v Litoměřicích ředitel PNP prof. Michal Stehlík a děkan FF UJEP doc. Václav Drška smlouvu, která otevírá perspektivu budoucí spolupráce obou institucí na poli vzdělávání i tvůrčí činnosti. 

Vedle společných projektů či publikací vytváří rovněž možnost pro studenty, doktorandy a akademiky filozofické fakulty využít bohatých (nejen) litoměřických fondů v širším odborném kontextu k přípravě mezioborově koncipovaných témat.