Rozvoj spolupráce s Universität Regensburg

Dne 6. 2. 2024 vystoupil prof. PhDr. František Stellner, Ph.D., (KHI) s přednáškou "Vergleich der dynastischen Politik der österreichischen, preußischen und russischen Monarchie im 18. Jahrhundert" na Universität Regensburg.

Akce proběhla na základě pozvání Prof. Dr. Rainera Liedtke z Lehrstuhl für Europäische Geschichte. Institut für Geschichte.
Po přednášce proběhla obsáhlá diskuze s účastníky, po níž následovalo jednání profesora Stellnera s profesorem Liedtke o možnosti společného bádání na téma židovští podnikatelé a industrializace.

Dne 7. 2. proběhlo jednání profesora Stellnera s apl. Prof. Dr. Natali Stegmann z Lehrstuhl für Geschichte Südost- und Osteuropas, o společném odevzdaném projektu Ženy – špičkové technologie – transformace: Třetí průmyslová revoluce v bavorsko-českém regionu (srovnání a transfer) v rámci výzvy INTER-EXCELLENCE II (Program podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích) a LUABA24 (Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích – jednostupňová: Česko-Bavorsko). Prof. Stellner a prof. Stegmann dále jednali o další spolupráci. Prof. Stegmann přijala pozvání děkana FF UJEP doc. PhDr. Václava Dršky, Ph.D., k návštěvě naší fakulty v březnu 2024.