První studijní program s profesním profilem na FF UJEP

Katedra historie úspěšně akreditovala nový bakalářský studijní program Správa a prezentace kulturního dědictví. 

Program byl připraven v rámci Národního plánu obnovy a jedná se o první studium s profesním profilem na FF UJEP. Realizováno bude v prezenční i kombinované podobě. Cílem studia je vzdělávání kvalifikovaných odborníků pro správu kulturního dědictví (správci a zaměstnanci památkových objektů, referenti odborů památkové péče na krajských a městských úřadech, pracovníci destinačních agentur, profesionální průvodci). 

Studium bude zahájeno již v akademickém roce 2024/2025 a přihlášky ke studiu tak je možné podávat v I. a následně i II. kole aktuálního přijímacího řízení.