Přednáška paní Aleny Smutné z Magistrátu města Děčín k organizaci voleb do EP 2024

V rámci PVK Praxe ve veřejné správě a samosprávě, který vede PhDr. Daniel Šárovec, proběhla dne 10. 5. 2024 on-line přednáška paní Aleny Smutné z Magistrátu města Děčín. Vedoucí Oddělení organizačního odboru Tajemník magistrátu se ve svém vstupu zaměřila na komplexní přehled povinností a principů, které jsou spjaty s činností obcí s pověřeným obecním úřadem ve vztahu k organizaci voleb. Případovou studií pro tento účel byly letošní červnové volby do Evropského parlamentu.

A. Smutná se věnovala jak základním legislativním předpisům, přípravě organizace voleb, roli zapisovatelů a členů okrskových volebních komisí, ale též specifikům vedení seznamu voličů, vybavení volebních místností a zásadám sčítání hlasů. Podrobněji byla také představena platforma Volby.tmapserver.cz, prostřednictvím které lze snadno dle uvedené adresy zjistit, do kterého volebního okrsku má jít volič odevzdat svůj hlasovací lístek. Na závěr přednášky následovala diskuze.

Katedra politologie velice děkuje Magistrátu města Děčín za možnost blíže se seznámit s činností úřadu a jeho zaměstnanců při zajišťování organizace tohoto typu voleb.