Přání děkanky FF UJEP

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,
máme za sebou nesnadný rok 2022, který před nás postavil mnoho výzev a mnoho nás jich čeká v nadcházejícím období.

Budou mezi nimi i ty, které zazní v rámci Operačního programu, jenž nese jméno Jana Amose Komenského (OP JAK). Moc bych nám všem přála, aby ti, kdo výzvy připravují, občas aspoň nakrátko otevřeli některou z knih „učitele národů“. Možná by pak pochopili, že ne všechno se musí vymýšlet znovu, mnohdy stačí jen pozorně číst knihy.  

Přeji Vám všem požehnané Vánoce s Vašimi blízkými a vše dobré v novém roce. Ať se Vám daří nejen ve studiu a práci, ale i v osobním životě. Přeji Vám také, abyste měli čas číst poučné knihy!

Michaela Hrubá,
děkanka FF UJEP