Nová kolektivní monografie vyšla v prestižním zahraničním nakladatelství Böhlau

Publikace Nobility in the Pre-Modern and Modern Period věnovaná problematice šlechty českých zemí v 17. až 20. století vznikla a byla spolufinancována v rámci spolupráce Historického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty UJEP. Jejími editory jsou Michaela Žáková, Jakub Pátek a Jan Županič. Monografie obsahuje kapitoly z pera jedenácti českých historiček a historiků, věnujících se problematice šlechty v předmoderní a moderní době. Navazuje na jednání vybraných sekcí sjezdu českých historiků, který se uskutečnil na půdě UJEP v Ústí nad Labem v září 2022. 

V publikaci je věnována pozornost proměnám šlechtické držby na Ústecku v období 17. a 18. století, otázce identity šlechty rakouského Slezska ve druhé polovině 18. století, dílčím momentům z dějin rodu Harrachů, Metternichů, Chotků, Lobkoviců, Korf-Schmissing-Kerssenbrocků. Věnuje se i situaci urozených žen a jejich roli v 19. století, případům ztráty šlechtického titulu, sleduje postavení šlechty na sklonku monarchie nebo její angažmá v nacistickém aparátu Třetí říše.

Publikace je dostupná v rámci fondu studovny KHI nebo je možné objednat na stránkách nakladatelství Vandehoeck & Ruprecht Verlage.