Německá básnířka přijela ústeckému publiku představit svou knihu

Dne 22.11. 2022 pořádala katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem česko-německé autorské čtení s Tinou Stroheker a Jonášem Hájkem.

Německá básnířka přijela ústeckému publiku představit svou knihu „Hana oder Das böhmische Geschenk. Ein Album“ (2021), která v letošním roce vyšla také v českém překladu Jonáše Hájka, a to pod názvem „Knížka o Haně“. „Tina Stroheker a Jonáš Hájek už mají za sebou v tomto roce celou řadu autorských čtení, mimo jiné také 17. listopadu v Knihovně Václava Havla v Praze. Jsme nesmírně rádi, že můžeme tuto řadu čtení pomyslně uzavřít právě v Ústí a představit i zde tuto knížku, zachycující velmi osobitou poetikou v neobvyklé formě rodinného alba životní pouť jedné mimořádné ženy naší doby.“ okomentovala v úvodu doc. Renata Cornejo z katedry germanistiky, která se zároveň ujala moderace celé akce.

Čtení bylo výjimečné tím, že Tina Stroheker ve své knížce představovala příběh své blízké přítelkyně Hany Jüptnerové (1952-2019) - člověka, který za svého života, v době normalizace i po ní, často činil troufalá rozhodnutí. Vznikl tak ojedinělý poetický životopis odvážné ženy, inspirovaný fotografiemi z jejího života. „Od rodiny jsem po smrti Hany dostala k dispozici velké množství fotografií a napadlo mě ke každé z nich napsat krátký příběh či komentář,“ vypráví autorka pozadí toho, jak vznikl nápad napsat a vydat tuto osobně laděnou knížku.

Uznávaná disidentka, germanistka a učitelka němčiny Hana Jüptnerová se po roce 1989 mimo jiné výrazně zasadila o vzájemné porozumění mezi Čechy a Němci. I proto, nebo možná právě proto, byl český překlad tohoto díla nasnadě. „Spolupráce s Tinou byla pro mě velmi příjemná a v podstatě na všem jsme se shodli. Jsem však rád, že se mi povedlo prosadit změnu názvu českého překladu. Jeho autorkou je vlastně Tina sama. Vždycky, když o knize mluvila, byla to v jejím podání knížka o Haně, a tak to také zůstalo,“ okomentoval český název knihy její překladatel, muzikolog a básník Jonáš Hájek.

Autorské čtení k fotografiím, které se promítaly na velké plátno, probíhalo vskutku česko-německy. Zatímco autorka Tina Stroheker četla z německého originálu, Jonáš Hájek doplnil vybrané pasáže o znění českého překladu: „Bylo zajímavé sledovat, jak překladatel s originálem pracoval, jaká volil překladatelská řešení a jak se v českém překladu mění tón a rytmus textu,“ ocenila jedna z návštěvnic.

Celé čtení se neslo ve velmi příjemné a uvolněné atmosféře za hojné účasti nejen studujících ústecké univerzity, ale i široké veřejnosti. Zájem o čtení a prezentaci českého překladu v Ústí překvapil i samotnou autorku: „Je vždy příjemné vidět, že Vaše práce má smysl a že je o ni zájem i mezi mladou generací. “

Jsme proto velmi rádi, že jsme měli možnost ústeckému publiku zprostředkovat tuto, svým způsobem nevšední, příležitost – poznat blíže nejen zajímavé literární dílo, ale také práci samotné autorky a překladatele.

Foto: https://eu.zonerama.com/svkul/Album/9240493?fbclid=IwAR2854A7dY9S_h1fk5y8VjiB-cWqG7a9ow5qH00RYHaQdUkT5foY8wA2sZE