MY LOMY: výstava, která odhaluje těžbu pískovce v minulosti

Od čtvrtka 22. června 2023 si mohou zájemci prohlédnout výstavu s názvem „MY LOMY: Pískovcová krajina v rukách lamačů. Výstava je součástí projektu, který řeší Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF UJEP a Muzeum města Ústí nad Labem. Zájemcům bude zpřístupněna v prostorách muzea do prosince 2023.

Ve třech sálech a přilehlé galerii jsou představeny výsledky mapování a dokumentace tisíce starých dobývek s využitím moderních digitálních a digitalizačních technik, prezentace dochovaných rozhlehlých lomových areálů a také téma využití zdejšího stavebního kamene na významné historické památky.

Výstavu, která vznikla jako jeden z výstupů projektu podpořeného TA ČR v Programu ÉTA, koncipoval MgA. Jan C. Löbl, vedoucí ateliéru Oděvního a textilního designu z FUD UJEP, návštěvníkům se tak otevřela trochu netradiční muzejní expozice, která vznikla z této spolupráce. Procházku po zaniklých lomech a těžbách provází funkční trojrozměrné exponáty, velkoplošné fotografie scenérií i zajímavých detailů, které kontrastují s virtuálními 3D modely a vizualizacemi lomů a podzemních prostor. Nechybí ani interaktivní hravé prvky pro nejmenší návštěvníky.

„Doufáme, že si každý návštěvník z expozice odnese zážitek či nové poznání. Třeba to, že i přírodní krajina Českého Švýcarska je krajinou kulturní. Krajinou, kterou vždy spoluvytvářel člověk. Proto obsahuje nejen svědectví o minulosti, ale v důsledcích lidských zásahů také citelně ovlivňuje naši současnost. A to nejen v případech medializovaného skalního řícení,“ doplňuje Kamil Podroužek, spoluřešitel projektu a zástupce vedoucí Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF UJEP.

Výstava „MY LOMY“ je veřejnosti přístupná v prostorách Muzea města Ústí nad Labem od 22. června 2023 do 31. prosince 2023.

Výstava představuje výsledky mezioborového výzkumu projektu TA ČR
„Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce", který je zaměřen na identifikaci, inventarizaci a dokumentaci staré těžební a hornické činnosti na území Národního parku a CHKO Labské pískovce. Na projektu spolupracují historici z Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF UJEP a geologové z Muzea města Ústí nad Labem, pod vedením RNDr. Zuzany Vařilová, Ph.D. Projektovým partnerem je Správa NP České Švýcarsko. Zájemci o toto téma se také budou moci těšit na další výstupy projektu, kterými bude odborná publikace a soubor map s informační databází.

Projekt č. TL05000407 Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA. Projekt je realizován od dubna 2021 do prosince 2023.

Web projektu