Ministr školství jednal na fakultě s Asociací děkanů filozofických fakult ČR

Dne 1. 9. 2022 navštívil Filozofickou fakultu UJEP ministr školství mládeže a tělovýchovy prof. Vladimír Baláš, kterého doprovázela náměstkyně pro vysoké školy, vědu a výzkum prof. Radka Wildová. Na fakultě proběhlo jednání se zástupci Asociace děkanů filozofických fakult ČR prof. Michaelou Hrubou, děkankou FF UJEP, a prof. Ondřejem Peškem, děkanem FF JU, které navázalo na předchozí jednání s ministrem Petrem Gazdíkem.

Ten se zúčastnil zasedání Asociace v Ústí nad Labem v květnu tohoto roku. Předmětem obou jednání bylo podfinancování filozofických fakult a hledání cest k odpovídajícímu a důstojnému ohodnocení akademických pracovníků na filozofických fakultách. S ohledem na růst platů v regionálním školství je velmi reálná obava hromadných odchodů akademických pracovníků, kteří nebudou schopni pokrýt rostoucí životní náklady. Řešení je hledáno zejména v souvislosti s financováním tzv. malých oborů či oborů, které jsou finančně náročné a společensky velmi relevantní, a přesto je jejich financování na většině univerzit podhodnoceno.