Letní platónské čtení - Platónův dialog Menexenos

Na konci června proběhlo další ze série pravidelných platónských čtení, tentokrát se četl Platónův dialog Menexenos. Pořadatelem byla tradičně Česká platónská společnost a na akci se kromě zástupců domovské katedry filozofie a humanitních studií sešli vyučující a studenti dalších českých i slovenských univerzit.

Letos jsme se sešli v areálu Drienok – Mošovce na Slovensku nad stránkami Platónova dialogu Menexenos. V tomto drobném spise, který je tak trochu oříškem v platónském bádání, nechává autor promluvit Aspasiu, ženu, která Sókratovými ústy pronáší oslavnou řeč nad bojovníky padlými při obraně obce. Nad stránkami dialogu se sešli kolegové z Ústí, Plzně, Prahy, Banské Bystrice a Trnavy.

Čtení bylo zároveň tradiční neformální přípravou na platónské symposium, které proběhne pod patronací České platónské společnosti 17. října 2022 ve vile Lanna v Praze.

Děkujeme za podporu ČPS a za praktickou organizaci patří dík Jarovi Cepkovi.

Ukázka textu:

„Synové, že jste děti statečných otců, ukazuje sama nynější slavnost; ačkoli nám bylo volno beze cti žít, raději si volíme čestně umírat, dříve než bychom vás a vaše potomky uvrhli do hanby a dříve než bychom zneuctili své otce i všechen starý rod; vždyť máme za to, že nelze žít tomu, kdo zneuctí své rodné, a takový člověk že není milý žádnému z lidí ani z bohů ani na zemi ani po smrti pod zemí. Musíte tedy, jsouce pamětlivi našich řečí, i jestliže děláte, něco jiného, dělat to zdatně, vědouce, že všechny statky i všechny práce, kterým to chybí, jsou hanebné a špatné. Neboť ani bohatství nepřináší krásy tomu, kdo jím vládne nemužně — vždyť takový je bohat pro jiného a ne pro sebe — ani tělesná krása a síla, druží-li se k člověku zbabělému a špatnému, nejeví se vlastnostmi slušnými, nýbrž nepříslušnými, dělají svého majetníka nápadnějším a projevují jeho zbabělost; i všechna znalost, je-li odloučena od spravedlnosti a ostatní zdatnosti, projevuje se jako ošemetnost a ne jako moudrost. Proto na prvním i posledním místě a vždy a všude pokoušejte se vynakládat všechnu horlivost vším způsobem na to, abyste co nejvíce překonali i nás i starší předky slávou; pakli ne, vězte, že budeme-li nad vámi vítězi ve zdatnosti, vítězství nám přináší hanbu, kdežto porážka, budeme-li poraženi, blaženost.“

Platón, Menex. 246d1 – 247a8