Křest nové knihy dr. Karlíčka Napínavá doba

V nakladatelství Universum vyšla kniha současného ředitele ústeckého archivu dr. Petra Karlíčka „Napínavá doba“ o politické karikatuře a satiře o Češích, Slovácích a českých Němcích v dobovém tisku z let 1933–1953.

Dne 7. 11. 2018 došlo i k jejímu křtu v Muzeu města Ústí nad Labem. Jejími kmotry se stali doc. Kristina Kaiserová a doc. Martin Veselý.

Kniha Petra Karlíčka mapuje velmi výbušné a složité období našich dějin z pohledu politické karikatury prezentované v dobovém tisku a humoristických časopisech. Reflektuje, jak karikaturisté vnímali politickou situaci, otázky války a míru, volební boje, antisemitismus, rasismus či hospodářskou krizi.

Pozornost věnuji především tzv. národnímu typu, tedy tomu, jak jsou humoristy ztvárňovány národní zájmy a tedy i typický český, slovenský či německý účastník mnohdy komplikovaných a vyhrocených událostí ve složité době,“ popisuje ředitel ústeckého archivu.

Autor se snažil postihnout karikaturu a satiru ve všech jejich polohách jako katalyzátor obav a strachu, ale i nadějí, předsudků, stereotypů a mýtů. Ukazuje kreslené vtipy jako nástroje politických stran, ideologií i čiré propagandy. Postihuje jejich očistnou funkci při nastavování zrcadla lidské hlouposti a zároveň poukazuje na jejich bídu, tupost a nízkost zvláště tam, kde je využíval vládnoucí totalitní režim. Velkou pozornost věnuje ukázkám karikatur, které reagují na klíčové historické události v Československu i v zahraničí.

Petru Karlíčkovi se podařilo z nezvyklého úhlu sledovat vývoj dvou dekád, aniž by sklouzl k tomu, že by karikatury zůstaly odtrženy od doby svého vzniku a historických souvislostí a staly se pouze předmětem samy o sobě. Práce s nimi musela, oproti všeobecnému očekávání, přinášet úplně jiné pocity, než jakými je veselost nebo radost. Jako kdybychom sledovali starého unaveného klauna za oponou, kterému je trapně, že na jevišti vykládá vtipy nejpokleslejšího ranku,“ uvádí o knize doc. Martin Veselý, vedoucí katedry historie Filozofické fakulty UJEP.

Petr Karlíček se odborně specializuje na dějiny kresleného humoru v první polovině 20. století, dějiny českého pohraničí nebo česko-německé vztahy. Problematice karikatury se začal věnovat již v době svých studií na katedře historie Filozofické fakulty UJEP, kde v současné době vyučuje jako externista. Kniha vychází z dizertační práce, kterou tam autor obhájil v září 2015. V návaznosti na vydání knihy již proběhlo ve středu 1. 8. 2018 v Muzeu města Ústí nad Labem autorské čtení v rámci Letní čítárny 2018.Během zimního semestru se pak uskutečnil právě tento křest a s ním i tematická přednáška ke knize jako součást celofakultního kurzu PVK na FF UJEP a celorepublikového festivalu Týden vědy a techniky 2018. Během přednášky byly představeny karikatury odkazující na dobu minulou, ale i současnou. Síní se nesl smích ještě dlouho poté, co přednáška skončila.