Katedra germanistiky představila v Brémách antologii současného německého dramatu

Dne 8. dubna 2024 se v německých Brémách uskutečnilo představení antologie současného německého dramatu „Překročit hranice“/„Grenzen überschreiten“, zrcadlového vydání devíti současných německých a rakouských divadelních her a jejich českých překladů. Antologie je výsledkem unikátního tříletého projektu Katedry germanistiky Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Činoherním studiem v Ústí nad Labem, TU Dresden, JAMU a DAMU (blíže o projektu).

Prezentace této úspěšné publikace, která získala díky grafické úpravě studujících Fakulty designu a užitého umění ocenění 3. nejkrásnější knihy roku 2020 v kategorii beletrie, se v prostorách Brémského divadla konala v rámci česko-německého kulturního festivalu „So macht man Frühling / Tak se dělá jaro“, jehož program již od roku 2017 každoročně reflektuje nejen společenské, ale především kulturní dění v České republice. Nejinak tomu bylo i letos (odkaz na letošní program).

Během prezentace a následné diskuze, které se za katedru germanistiky zúčastnily prof. Renata Cornejo a dr. Veronika Jičínská, tak dostal prostor nejen tento ojedinělý česko-německý projekt, ale také ústecká germanistika a význam vzájemné česko-německé spolupráce obecně. Program byl pro přítomné o to zajímavější, že se besedy zúčastnil také dramatik Jakob Nolte, jehož hra „Rozhovor kvůli dýním“ je také součástí antologie. Vynikající scénické čtení v provedení dvou brémských hereček večer nejen obohatilo, ale dalo mu i nádech divadelního představení.

„Velice si ceníme toho, že jsme měli možnost brémskému publiku představit nejen samotnou antologii, ale i tento výjimečný studentský projekt, unikátní nejen v Čechách, ale i v Německu. Hranice jsme v něm překračovali nanejvýš intenzivně a nejrůznějšími způsoby,“ komentuje prof. Renata Cornejo z katedry germanistiky. „Nejen překračováním geografických hranic, když nám jezdili s překladem do němčiny pomáhat do Ústí studující drážďanské slavistiky, ale i překračováním mezioborových hranic, když se na projektu podíleli studující režie a dramaturgie uměleckých škol DAMU v Praze a JAMU v Brně a také studující Fakulty užitého umění na UJEP, kteří kromě vizuální stránky antologie připravili také kulisy ke scénickému čtení jedné z her.“

„Hranice jsme překračovali také mezi teorií a praxí. Studující viděli své texty zdramatizované na scéně, což poskytuje úplně jiný zážitek z divadelní hry, než když ji čtete nebo překládáte. Důležitá byla i okolnost, že dramatizace textu a většiny rolí se ujali opět studující. Překladatelé a překladatelky z KGER tedy mohli výsledný divadelní jazyk a celkové provedení vnímat jako generační výpověď. K tomu jistě přispělo i velmi neformální prostředí „Obýváku“, menší scény Činoherního studia, se svou specifickou atmosférou,“ doplňuje dr. Jičínská a zároveň dodává, že vznik antologie byl pro studující katedry germanistiky výzvou a novou zkušeností, neboť pro mnohé to byla první zkušenost s procesem překladu a překládáním vůbec.

Projekt „Překročit hranice“ lze tak i s odstupem několika let považovat za velmi úspěšný. Jeho prostřednictvím se totiž podařilo překročit nejen hranice textu a ztvárnit divadelní hry formou scénických čtení, která byla opakované vyprodána a měla někdy na přání publika i jednou tolik repríz, než bylo původně plánováno. V neposlední řadě pak účastníci projektu překračovali zároveň také hranice českého a německého prostředí, jazyka i kultury, což přineslo řadu cenných zkušeností pro všechny zúčastněné.