Hostující profesor na Pasovské univerzitě

V červnu 2024 působil prof. PhDr. František Stellner, Ph.D., (KHI) jako hostující profesor na katedře nových a nejnovějších dějin a kultur východní Evropy Filozofické fakulty Pasovské univerzity v Německu. Vedl seminář Russische Geschichte des 18. Jahrhunderts, který se zaměřil na témata Bavorsko a Rusko, ruská dynastie a Evropa, Fridrich Veliký a Rusko, Kateřina II. a soudobá kinematografie, výpravy na Sibiř, Němci ve volžských koloniích, typy palácových povstání, právní situace a sociální struktura, kultura a umění.

Současně profesor Stellner pokračoval s prof. Dr. Thomasem Wünschem (vedoucí katedry) a prof. Dr. Julií Ricart Brede (katedra němčiny jako druhého jazyka / němčina jako cizí jazyk, Filozofická fakulta Pasovské univerzity) v přípravě společného multioborového projektu s pracovním názvem „Němci a Češi“.