Germanisté se zúčastnili konference a workshopu v Sasku

V termínu od 30. 11. do 3. 12. 2022 se studující Katedry germanistiky FF UJEP zúčastnili workshopu na téma „Bildungsreisen und Wanderschaften: Reiseliteratur der Aufklärung am Beispiel von Johann Gottfried Seume u.a.“ a konference „Von Sachsen in die Welt“ v německé Grimmě.

Akce, která se v rámci spolupráce s Johann-Gottfried-Seume-Gesellschaft "Arethusa" konala na přelomu listopadu a prosince 2022 poprvé, měla za cíl především přiblížit život a dílo tohoto německého cestovatele a spisovatele. Přesto jejím prostřednictvím načerpali naši studující také mnoho nových poznatků nejen z literatury, ale rovněž z literární historie či kultury.

Úvodem nás však čekala nejprve prohlídka Lipska. Města, které svým návštěvníkům nabízí nejen prostor pro vědu, umění a knižní produkci, ale také zajímavá „literární“ zákoutí. Během prohlídky totiž nechyběla ani krátká zastávka u domu, ve kterém Friedrich Schiller roku 1785 napsal slavnou „Ódu na radost“. Zážitkem byla i návštěva Auerbachova sklípku s výjevy z Goethova Fausta. Poté byla pro studující připravena přednáška v nakladatelství Faber & Faber, kde měli možnost lépe poznat proces vydávání knih. Jak zjistili, stojí za ním spoustu práce, přičemž vydavatele lze obrazně přirovnat k lovcům perel: „Stejně jako oni totiž do poslední chvíle nevíme, jestli v sobě mušle – totiž v našem případě kniha – skrývá perlu, nebo ne. Vydávání knih je proto svým způsobem pokaždé velké riziko,“ vysvětlil přítomným pan Michael Faber.

Druhý den společného pobytu v Německu nabídl především příležitost poznat blíže život a dílo Johanna Gottfrieda Seuma, a to právě prostřednictvím již výše zmíněného workshopu. Navštívili jsme Göschenhaus v Grimmě – dům významného nakladatele Göschena, u kterého Seume pracoval jako korektor. Dům nyní slouží i jako pamětní místo pro Seumeho. Při jeho prohlídce, kdy jsme viděli nejen první vydání Seumova slavného cestopisu Spaziergang nach Syrakus, ale i předměty denní potřeby, jsme se přenesli do 18. století. Akci završila 3.12. konference „Von Sachsen in die Welt“, která nově nabyté poznatky ještě více prohloubila. Dva pozvaní autoři, Jan Röhnert a Carmen Rohrbach, mluvili o svém díle, které je u obou mimo jiné inspirované i Seumeho cestami, jeho vnímáním krajiny, lidí a jiných kultur.           

Zajímavá je nejen Seumeho tvorba, ale právě tento zájem o cestování, který se pro něj stal způsobem, jak poznat svět i jeho obyvatele. „Jsem moc ráda, že jsme tuto příležitost v podobě workshopu a konference mohli studujícím druhého ročníku v rámci Rozšiřujícího semináře literárního nabídnout. O to víc mě pak těší, že celou akci hodnotili velmi pozitivně. S Johann-Gottfried-Seume-Gesellschaft totiž plánujeme dlouhodobou spolupráci a podobné workshopy chceme realizovat každoročně,“ přiblížila dr. Veronika Jičínská, a zároveň tak nastínila i plány pro příští roky.

Věříme proto, že brzy bude opět příležitost k tomu, abychom se spolu s našimi studujícími vydali „po stopách“ literatury a poznali ji tak i z jiného pohledu.

Podrobný program akce.