Filozofická fakulta UJEP podporuje protestní akci Kolaps systému

V předvečer jednání o státním rozpočtu se dne 3. 6. 2024 od 16:00 hodin uskuteční před FF UK na náměstí Jana Palacha v Praze protestní akce zástupců vysokých škol, akademiků i podporujících studujících, s cílem opět upozornit na systémově nedostatečné financování vysokého školství a zejména humanitních a společenskovědních oborů.  Demonstrace proběhne pod hlavičkou aktivity Hodina pravdy, která vznikla na humanitních a společenskovědních fakultách s cílem poukázat na neudržitelnou situaci s podfinancováním jejich oborů. Jak je však stále patrnější, destabilizující podfinancování se týká vysokého školství jako takového. K pondělní akci se svými prohlášeními připojují mnohé fakulty a jejich akademické senáty na vysokých školách v České republice.

Je tristní, že na chodbách naší fakulty zavládne bouřlivé nadšení jen tehdy, když vláda zvedne minimální mzdu. Je to totiž jediná příležitost, kdy ze zákona stoupne i zaručená mzda, kterou pobírá většina akademických pracovníků,“ komentuje situaci s tarifními platy akademiků předseda Akademického senátu FF UJEP dr. Vilém Zábranský.

AS FF UJEP se zapojil do dvou předchozích akcí Hodiny pravdy na podporu humanitních a společenskovědních oborů, aby upozornil právě na neúnosný stav jejich financování. Tímto prohlášením deklaruje svoji přetrvávající podporu snahám o systémové změny stále reálně hlubokého podfinancování vysokého školství v České republice.  Výše tarifních platů vysokoškolských vyučujících, odborných asistentů, docentů nemůže zajistit rostoucí náklady na jejich rodinné rozpočty. Není v žádném případě ani v souladu s kariérními nároky, které jsou na ně kladeny. Jejich odchody z pozic vysokoškolských pedagogů pak také znamenají akutní hrozbu pro kvalitu univerzitního vzdělávání jako takového, hrozbu ztráty konkurenceschopnosti v oblasti vzdělávání, výzkumu a vědy. Důsledky jsou patrné i směrem ke studujícím a zájemcům o vysokoškolské studium, neboť nedostatek vysokoškolských vyučujících neumožní přijímat větší počty uchazečů, neumožní vytvářet kvalitní materiální zázemí pro studium a bádání na vysokých školách.

Jak již mnohokrát konstatoval děkan FF UJEP Václav Drška: „Stávající financování vysokých škol a humanitních a společenskovědních oborů zvlášť nedovoluje přijímat odpovídající koncepce rozvoje jednotlivých pracovišť a zajišťovat kvalitu vysokoškolské výuky či tvůrčí činnosti. Mimoto zpochybňuje význam, který by humanitním a společenskovědním oborům měl v současné společnosti náležet“.