Filozofická fakulta hostila krajské kolo dějepisné olympiády

Dne 3. 4. 2024 se již tradičně na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně konalo krajské kolo dějepisné olympiády pro studující gymnázií.

Letošního ročníku se účastnilo 14 tříčlenných družstev z gymnázií napříč Ústeckým krajem. Letošní téma bylo Mezi Helsinkami a rokem 2000 (Evropské dějiny v letech 1975–2000). Účastnící se museli umět orientovat v moderních dějinách politiky, kultury nebo například i sportu.

„Současné dějiny, dějiny posledních padesáti let, jsou velkou výzvou pro často jen teoreticky proklamovanou výuku těchto dějin ve školním prostředí a jakákoliv cesta k jejich realizaci v praxi musí být vítána. A záležitosti, které vedly k pádu evropské komunistické moci, transformaci politických, ekonomických a kulturních poměrů především ve střední a východní Evropě a možnostem či variantám evropského sjednocování, jsou záležitostmi, ve kterých stále žijeme a doufejme, že v jejich pozitivní variantě budou žít i naši žáci,“ říká jeden z hlavních organizátorů soutěže, dr. Josef Märc.

V průběhu celé soutěže měli studující učitelských oborů z filozofické fakulty možnost diskuze se stávajícími vyučujícími na gymnáziích. Následně proběhlo vyhodnocení celé soutěže a vyhlášení výsledků za účasti děkana FF UJEP doc. Václava Dršky, který vítězům náležitě pogratuloval. První místo soutěže obsadilo gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem. 

Celý soutěžní den byl zakončen prohlídkou ústeckého muzea, kde na studující čekala komentovaná prohlídka výstav. Následně se skupina přesunula na společný oběd v restauraci Na Rychtě. 

Srdečně gratulujeme vítězům a přejeme jim mnoho úspěchů. Zároveň děkujeme dlouhodobému partnerovi celé akce, kterým bylo Muzeum města Ústí nad Labem.