FF navštívila apl. Prof. Dr. Natali Stegmann, aby projednala možnosti spolupráce

Dne 20. března navštívila naši fakultu německá historička apl. Prof. Dr. Natali Stegmann z Katedry dějin jihovýchodní a východní Evropy Ústavu dějin Filozofické fakulty Univerzity v Řeznu.

Profesorka Stegmann se věnuje dějinám střední a východní Evropy, zejména Polska a českých zemí, respektive Československa v 19. a 20. století, dále genderovým a kulturním dějinám a pozdnímu socialismu (60. až 80. léta 20. století). Je též fakultní zástupkyně žen. V loňském roce připravila pro výzvu Česko–Bavorsko s prof. PhDr. Františkem Stellnerem, Ph.D., z katedry historie FF UJEP projekt Ženy – špičkové technologie – transformace: Třetí průmyslová revoluce v bavorsko-českém regionu (srovnání a transfer). 

Profesorka Stegmann přijala pozvání děkana FF UJEP doc. PhDr. Václava Dršky, Ph.D., který s ní spolu s vedoucím katedry historie PhDr. Jakubem Pátkem, Ph.D., a profesorem Stellnerem jednali o uzavření meziuniverzitní smlouvy a o další spolupráci, například v rámci programu Erasmus+. Profesorka Stegmann se poté seznámila s kampusem naší univerzity a s centrem Ústí nad Labem.