Fakulta vydala novou publikaci o historických narativech

Kniha s názvem Prameny a historický narativ vyšla koncem minulého roku ve fakultním vydavatelství. Jedná se o unikátní literární počin kolektivu autorů převážně mladší generace, která se v něm dostává k otázkám perspektivy pramene, ale též k roli vypravěče a jeho narativních strategií. Publikace pokrývá dlouhé období od raného středověku po počátek 21. století a otevírá tak prostor pro budoucí mnohem úžeji vymezený komparativní výzkum.

U příležitosti vydání knihy bylo dne 9. 1. 2024 uspořádáno její představení veřejnosti, na kterém vystoupili samotní autoři. Jak akce probíhala, můžete vidět na fotografiích.

Publikaci je možné zakoupit v univerzitním knihkupectví.