Přednáška doc. Laury Candiotto, Ph.D. Emotions in Epistemic Cultures

Dne 24. 4. 2024 proběhla na fakultě přednáška doc. Laury Candiotto, Ph.D., s názvem Emotions in Epistemic Cultures.

Doc. Candiotto působí na Katedře filozofie a religionistiky Filozofické fakulty pardubické univerzity a v Centru pro etiku. Ve svém výzkumu se věnuje filozofii emocí spolu se sociální epistemologií. Zároveň se zabývá etikou vědění a antickou řeckou filozofií s bližším zaměřením na Platóna. Momentálně se angažuje v grantovém projektu zkoumajícím „Neřestné epistemické kultury“.

Doc. Candiotto se ve své přednášce zaměřila na zpochybnění individualistického a mimosvětského výkladu epistemických emocí. Zároveň argumentovala, že epistemické emoce mohou motivovat k pravdě, pokud jsou zakotveny v epistemických kulturách společného zkoumání, konkrétně v ctnostných epistemických kulturách, které vyzdvihují participativní procesy zkoumání jakožto postupy vedoucí k pravdě.

„Emoce chápu jako, něco mezi‘. Emoce nejsou soukromým stavem mysli, ale aktivním a dynamickým procesem mezi subjekty. Vznikají z našich aktivních interakcí s ostatními v procesech participativního vytváření smyslu,” říká o tématu docentka.

Přednáška, která byla pronesena v angličtině, byla posluchači přijata velmi pozitivně. Celý záznam přednášky je nyní přístupný ke zhlédnutí online!