Doplňující pedagogické studium (DPS) na Filozofické fakultě

Filozofická fakulta získala akreditaci pro specializovaný program Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy, tzv. doplňující pedagogické studium (DPS).

Program je určen pro absolventy magisterského studia, kteří potřebují nebo mají zájem získat způsobilost k výuce vybraného předmětu na druhém stupni základní školy nebo na škole střední. Fakulta nabízí studium programu DPS ve třech specializacích:

  • Učitelství historie pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ
  • Učitelství společenských věd pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ
  • Učitelství německého jazyka a literatury 2. stupně ZŠ a SŠ

Placené třísemestrální studium obsahuje tři vzdělávací moduly: pedagogicko-psychologický základ, řízenou a reflektovanou praxi a modul obecné a oborové didaktiky Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou z předmětů školní pedagogiky a psychologie a oborové didaktiky a z obhajoby profesního portfolia a závěrečné didaktické písemné práce.

Elektronické přihlášky k prvnímu ročníku studia budou moci zájemci podávat od 1. 5. do 1. 12. 2024.

Studium samo bude zahájeno v lednu 2025.

Podrobnosti ke studiu: Doplňující pedagogické studium (DPS)