Doktorandka germanistiky Annabelle Jänchen získala prestižní stipendium

Doktorandka katedry germanistiky FF UJEP Annabelle Jänchen, M.A. získala prestižní Immanuel-Kant-Stipendium. Stipendium je určeno na podporu doktorandů, kteří v rámci svých dizertačních projektů zkoumají interkulturní témata související s východní Evropou, se zvláštním zaměřením na německy mluvící obyvatelstvo.

Obsahové vymezení se tak dokonale hodilo na dizertační projekt Annabelle Jänchen, ve kterém pod vedením doc. Cornejo zkoumá na příkladu současné interkulturní literatury literární ztvárnění pohybu ze Západu na Východ ve sjednocené Evropě po r. 1989.

„Stipendium uděluje Spolkový ústav pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě (BKGE), který jsem měla možnost navštívit již na jaře roku 2021 během dvoutýdenního pobytu v Brémách a Oldenburgu v rámci svého doktorského studia. Už tehdy jsem zjistila, že tematicky můj dizertační projekt koresponduje s cíli této instituce, zaměřené na výzkum, prezentaci a další rozvoj kultury a historie Němců ve východní Evropě,“ komentuje Anabelle Jänchen a zároveň zmiňuje, že získání stipendia předcházel dlouhý proces.

Součástí přihlášky, kterou je možné podávat každoročně do 31. prosince, jsou kromě obsáhlejšího exposé a časového harmonogramu dizertačního projektu také doporučení od minimálně dvou vysokoškolských pedagogů. Potřeba je také doložit, že je dizertační projekt realizován ve spolupráci s německou univerzitou. „A to je pro české studující patrně ta největší výzva. V mém případě se jedná o univerzitu v Bayreuthu, se kterou Univerzita J. E. Purkyně uzavřela v prosinci 2021 ‚cotutelle‘, tedy smlouvu o dvojím vedení dizertační práce. To nebylo zcela jednoduché, protože český a německý univerzitní systém se od sebe podstatně liší a bylo třeba hodně vstřícnosti na obou stranách. To, že katedra germanistiky s katedrou Interkulturní germanistiky na Univerzitě Bayreuth úspěšně spolupracuje už řadu let, bylo jistě velkou výhodou. Rozhodnutí o získání stipendia jsem pak obdržela asi za tři až čtyři měsíce od podání žádosti,“ dodává Jänchen. Udělení stipendia pro doktorandku znamená především to, že se bude moci od července 2022 příští dva roky plně soustředit na psaní své interkulturně zaměřené dizertační práce.

A co by doporučila případným zájemcům o tento druh podpory? Rozhodně trpělivost. „Podmínka v podobě spolupráce s německou univerzitou se může zdát nesplnitelná a uzavření cotutelle vyžaduje nemálo úsilí i času a ve finální podobě celkem sedm podpisů. Rozhodně to však stojí za to, protože získáte nejen přístup k německým stipendiím, ale zapojením další instituce je vám k dispozici také další školitel – v mém případě je jím na německé straně prof. Dr. Yomb May. Pokud o to tedy opravdu stojíte, nenechte se odradit,“ motivuje studentka ústecké univerzity a připomíná, že důležité je svůj záměr včas konzultovat a mít potřebnou podporu: „Každému, kdo má zájem se o stipendium ucházet, bych poradila, aby vše nejprve prodiskutoval se svým školitelem či školitelkou. Z jejich zkušeností a rad totiž můžete jen těžit. Stejně tak tomu bylo i v mém případě.  Má školitelka, docentka Renata Cornejo, nejenže iniciovala uzavření smlouvy cotutelle, ale také mě během celého procesu přípravy žádosti velmi podporovala a byla vždy připravena zodpovědět mé dotazy či reagovat na vzniklé problémy.“

Doktorandce Annabelle Jänchen srdečně gratulujeme a přejeme mnoho zdaru v dalším studiu!

Více informací o stipendiu