Doc. Tomáš Velička představil v Národním archivu na Chodově svou monografii

Doc. Tomáš Velička představil v Národním archivu na Chodově svou monografii Archivnictví v meziválečném Československu (1918-1939). Středoevropské kontexty. Politika. Profesionalizace.

Tomáš Velička, vedoucí katedry archivnictví a pomocných věd historických, představil svou pozoruhodnou habilitační práci, díky které se stává skutečným průkopníkem v oblasti dějin archivnictví. 

V zajímavě koncipovaném odpoledni se přítomným dostalo množství badatelských podnětů a informací, týkajících se nejen obsahu díla, ale i metodologie a širšího historiografického kontextu.

„Pan docent přesvědčil, že přes svůj mladý věk je nejen talentovaným, ale též velmi zkušeným badatelem, v němž mají pomocné vědy i historie na FF UJEP slibnou budoucnost. Hodně štěstí a blahopřejeme!" říká děkan FF, doc. Václav Drška.