Den otevřených dveří na Filozofické fakultě UJEP

Již tradiční akce proběhla ve čtvrtek 3. 2. 2024 nejenom na půdě univerzity, ale samozřejmě i v prostorách filozofické fakulty.

O Den otevřených dveří byl ze strany studujících gymnázií a středních škol velký zájem. Už sama účast na zahajovací přednášce, kterou vedl dr. Jiří Koumar, proděkan pro studium, dala tušit, že akce připravené pro prezentaci naší fakulty nevyjdou naprázdno. Celý den probíhaly, jako každý rok, odborné přednášky akademiků všech pracovišť fakulty a nutno konstatovat, že byly dobře zaplněné. Novinkou letošního DOD byla viditelná účast studujících, kteří vždy s úsměvem na rtech představili zájemcům život na fakultě. Byly to už studentky u infostánku v atriu, Aneta Šlemerová, Adéla Stanková a Petra Kálecká. V atriu ale poutal zájem i stánek programu Erasmus+, v němž program představovala jeho fakultní koordinátorka Mgr. Kristina Koudelková a studentka Světlana Truhlářová. Ta navíc kromě informací nabízela i vlastnoručně upečené cukrovinky a další pohoštění. Studující byli vidět na infopointech jednotlivých kateder, věnovali se intenzivně návštěvníkům v prostorách studoven a byli skvělí i při nových aktivitách DOD, v rámci prohlídek Tour de Kampus a Tour de Filda, které vedli David Tesař a Kristýna Šimůnková. Jako dobrý nápad se také ukázala čajovna Q&A, kde se v neformálním prostředí návštěvníci dovídali důležité informace nejenom o studiu, ale i o dalších aspektech studentského života na fildě a univerzitě. 

Velký dík za úspěšné představení fakultního života patří kromě zúčastněných akademiků především všem studentským organizátorkám a organizátorům za jejich nasazení, jmenovitě pak Anně Veselé, manažerce PR fakulty, a Matějovi Mrhalovi. Bez jejich entuziasmu a skvělých nápadů by DOD na fildě nebyl tak úspěšný.“ Konstatovala na závěr dne dr. Ivana Havlínová, proděkanka pro vnější vztahy a další vzdělávání.