Byly otevřeny nové podzemní prostory domu Kalich za přítomnosti našich akademiků

Za přítomnosti našich akademiků, dr. Kamila Podroužka a dr. Filipa Hrbka, byl otevřen nový podzemní úsek pod domem Kalich v Litoměřicích. Jejich účast byla spojena s dlouhodobou spoluprací, která panuje mezi katedrou historie, centrem dokumentace a městem Litoměřice. Oba se již dlouhodobě podílí na obnově této památky, která započala opravou střešního pláště, poté krovu (včetně plavení voru), vznikem interaktivní výstavy a nyní pokračuje dalšími pracemi. 

Rekonstrukce domu Kalich dala vzniknout novým výstavním prostorám v jeho podzemí. V rámci oprav byla prohlídková trasa prodloužena o 42 metrů a celkově tak dosahuje 309 metrů. 

Opravami od podzimu loňského roku prošly dvě části podzemí. „V první, výstavní části bylo obnoveno původní zdivo, odhalen zazděný raně novověký portál a odstraněny omítky realizované před zhruba 25 lety. Nové jsou elektrické rozvody, osvětlení nebo mříže kvůli větrání prostor,“ vyjmenoval změny investiční technik města Ladislav Pošík. 

Nově zpřístupněná část trasy prošla velkými stavebními úpravami. Bylo nutné opravit schodiště či doplnit bezpečnostní prvky. „Návštěvníci v této části podzemí uvidí například staré topeniště, takzvaný kalorifer, jímž se ohřívala kamna o patro výš,“ upozornil dr. Filip Hrbek, který je zároveň zastupitel města.

Práce probíhaly s cílem vrátit prostorům jejich původní historický ráz. „Objevili jsme starší zazdívky, mladší dozdívky, portály a řadu zajímavostí, které bylo třeba zdokumentovat a začlenit do původního kontextu stavby,“ uvedl dr. Kamil Podroužek. 

Dům Kalich je památkově chráněná stavba, která byla vystavěna v období renesance. Pod domem se nachází několik úrovní podzemních prostor, které sloužily z velké části ke skladování různého zboží, především pak vína a soli. Stavební úpravy tohoto domu byly velmi komplikované, převážně z toho důvodu, že chyběl stavebně-historický průzkum. 

Na základě aktivit, které na domě Kalich probíhají, vznikne v budoucnu i publikace.