Byla zahájena výstava studentských semestrálních projektů

Dne 16. ledna proběhla prezentace semestrálních projektů (posterů) vycházejících z kurzu Methods and Application of Historical Geography.

Kurz je vyučovaný ve spolupráci s přírodovědeckou fakultou v anglickém jazyce. Na projektech pracovaly týmy zahrnující studenty historie a geografie, což umožnilo uplatnit synergický efekt obou disciplín.

Postery je možné si prohlédnout do začátku února ve vstupních prostorách FF.