Budoucí učitelé hostili na fakultě žáky základních škol

Ve dnech 28. 2. – 1.3. jste možná potkávali na chodbách fakulty poněkud mladší studenty, než bývá zvykem. Důvodem byl projekt MAP, díky kterému již čtvrtým rokem navštěvují naši fakultu žáci ústeckých základních škol a setkávají se na celé dopoledne se studenty učitelských programů kateder filozofie a humanitních studií a historie, kteří pro ně připravují výuku aktuálních témat a zároveň sami získávají zkušenosti pro svou budoucí profesi. Letos byli hlavním tématem mladí hrdinové současnosti a bezpečné prostředí na školách. 

„Je důležité, aby takovou zkušenost s prostředím univerzity a konkrétně naší fakulty získávali už i žáci základní školy.  Povědomí o tom, že v blízkosti jejich školy, jejich domova se nachází univerzita, na které mohou za několik málo let studovat, zvyšuje šanci, že tito mladí lidé jednou nebudou mít potřebu odejít z našeho kraje. Naopak, budou uvažovat, že zde vystudují a nadále s Ústím nebo s ústeckým krajem spojí svůj pracovní i osobní život,“ komentovala projekt dr. Ivana Havlínová.

Ve třech dnech se zde vystřídalo celkem okolo 60 žáků sedmé až deváté třídy, staralo se o ně 6 studujících 1. ročníku magisterského studia. Atmosféra při výuce byla otevřená, někdy i dosti živá, ale díky výbornému vedení učitelských adeptů pro žáky hodně inspirativní, jak dokazují i fotografie z celé akce.

Na fakultu v letním semestru v průběhu května a června zavítá ještě dalších šest tříd. Určitě i na ně budeme připraveni se zajímavými tématy a aktivitami.