Bloodsuckers prof. Clemense Ruthnera

Dne 6. 12. 2023 navštívil filozofickou fakultu, na pozvání katedry germanistiky v rámci celofakultních PVK, prof. Clemens Ruthner, kulturní vědec, historik a germanista, který působí jako vedoucí Evropských studií na Trinity College v Dublinu.

Během své přednášky s názvem Bloodsuckers From Habsburg Border Lands: A Cultural History of the Vampire poukázal na různé fáze kulturního přivlastňování fenoménu „mrtvých živých“ od antiky po historicky doložitelné případy masové hysterie týkající se mrtvých na území dnešního Srbska, krátce po ústupu Turků z evropského území. Právě tyto případy daly vzniknout výrazu upír. Narativ vampirismu pak vstupuje do kulturní historie s románem Dracula Brama Stokera a v postmoderním formátu se s ním setkáváme v dílech Anne Rice a Stephenie Meyer. Přednáška byla cenná nejen z kulturně historického, ale i z historického hlediska: prof. Ruthner pracoval mimo jiné s historickými lékařskými zprávami, které zasazoval do dobových medicínských diskurzů.

Přestože hlavním vědeckým zájmem prof. Ruthnera je historie a literatura habsburské monarchie v koloniálním a postkoloniálním kontextu, zájem o vampirismus ho provází celoživotně: „V pubertě jsem začal číst fantasy a hororové příběhy, stejně jako spousta jiných dětí mé generace…Nakazil jsem se tak virem fantastické literatury, která mi v té době pomohla vyrovnat se s předčasnou smrtí mého otce,“ píše o sobě na stránkách Trinity College Dublin. Popkulturní fenomén vampirismu nepronikl pouze do filmu a literatury, ale, jak přednášející poukázal, byly jím ovlivněny i různé subkultury, jako například „goths“. Téma přednášky tak obsáhlo široký kulturně-sociologický rámec. Na otázku, zda zájem o upíry není pro univerzitního profesora ztrátou času, odpovídá na zmíněných stránkách prof. Ruthner rozhodně: „Není. To, co dělám s upíry, je svého druhu kulturní historie proti proudu. Neberu za (své) výchozí body evropské osvícenství a sekularizaci, ale spíše se zaměřuji na iracionální výzvy a reakce na ně, přičemž vampirismus je jednou z nich, a to zejména v období mezi lety 1732 až 1755, kdy o tomto podivném fenoménu diskutovali přední intelektuálové jako byl Voltaire a Gerard van Swieten...“

Přednáška se na filozofické fakultě setkala s velkým zájmem posluchačů. „Přestože je UJEP regionální univerzitou, neměla by se podceňovat. Tvrdou prací se stává vstřícným místem kvalitního vzdělávání, “hodnotí svou zkušenost prof. Ruthner.