Asociace děkanů filozofických fakult žádá o podporu Českou konferenci rektorů

Asociace děkanů filozofických fakult ČR žádá Českou konferenci rektorů o podporu v jednáních vedených především s představiteli MŠMT za účelem řešení krizové platové situace na filozofických fakultách.

pdf K rukám členkám a členům České konference rektorů